Aile Hekimleri İçin TUS

 
Paket İçerikleri ve Farklı Paket Seçenekleri İçin
Müşteri Hizmetleri

Tıpta uzmanlık kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, sözleşmeli aile hekimlerine verilecek eğitimin müfredatı aile hekimliği uzmanlık eğitimininki ile aynı olacak kasım 2011 tarihinde çıkarılan 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun’a ek yapılarak, sözleşmeli aile hekimlerinin, aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapması kararlaştırılmıştı.
Kanun’a göre 1 ocak 2020 tarihine kadar, sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı (tus) sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, tıpta uzmanlık kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecekti.
bu eğitim uzaktan ve/veya kısmi zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilecek ve en az altı yılda tamamlanacak. eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam edecek.
bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile diğer hususlar ise tıpta uzmanlık kurulunca belirlenecek.

Müfredat uzman hekimlerle aynı
•    Tıpta uzmanlık kurulu tarafından belirlenen esaslara göre sözleşmeli aile hekimlerine verilecek eğitimin müfredatı aile hekimliği uzmanlık eğitimininki ile aynı olacak.

Tıpta uzmanlık sınavı’ndan 40 puan
•    Bu eğitime girmek için adaydan tus’ta minimum puan şartı olarak; sözleşmeli aile hekimleri için ösym tarafından tus klinik tıp bilimleri testi (ktbt)’nden, 1 ağırlık katsayısı kullanılarak ktbt standart puanından hesaplanacak bir puandan 40 puan almak gerekecek.

Yabancı dil aranmayacak
•    Yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı belirtilen esaslarda tus, bu eğitime girmek isteyen adayları sıralamak için puan alacakları bir sınav olarak kullanılacak.
kanun gereği merkezi yerleştirmeye tabi olmayacak adayların yerleştirilmesinde ösym değil, türkiye halk sağlığı kurumu (thsk) yetkili olacak.

Thsk kontenjan taleplerini alacak
•    Bu eğitim için “yıllık global ülke kontenjanı” tıpta uzmanlık kurulu tarafından belirlenip ilan edildikten sonra thsk, eğitim kurumlarından bu eğitime ait kontenjan taleplerini alacak, bu taleplere göre global ülke kontenjanını eğitim kurumlarına dağıtacak.
•    Thsk, global kontenjanları hangi eğitim kurumlarına hangi sayılarda dağıttığını resmi bir yolla tus’a başvuruların başladığı tarihten önce ilan edecek.
•    Sahadaki sözleşmeli aile hekimleri, thsk’nın ilanındaki kontenjanlara başvurabilmek için tus’a girip aldıkları puan ile thsk’ya başvuracak. thsk, başvuran adayları puan ölçütüne göre yerleştirecek.

Eğitimin sorumlusu eah ve üniversiteler
•    Adayların eğitimi, eğitim-araştırma hastanesi ve üniversitelerdeki aile hekimliği ana bilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülecek.
•    Aile hekimliği uzmanlık eğitimindeki 18 aylık rotasyon aynen korunacak ve ayrıca toplamda 54 aylık bir uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilecek eğitim olacak. eğitimde rotasyona ayrılan süre yılda altı ayı geçmeyecek şekilde eğitim sorumlusu tarafından düzenlenecek.
•    Bu eğitimin ve aile hekimliği uzmanlarının mevcut üç yıllık eğitiminin kalitesini desteklemek için eğitim kurumlarına “eğitim-asm”ler bağlanacak ve bununla ilgili gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.
•     Bu eğitime başlayan hekimler eğitim süreci boyunca eğitim kurumunu değiştiremeyecek ve eğitim sürecinde dört olumsuz kanaat notu alırlarsa eğitimleri sonlandırılacak.

Show Buttons
Hide Buttons